SKIS103 Master's Thesis (Finnish as a Secondary Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Maiterintutkielman tekeminen. Aiempaan tutkimukseen perehtyminen, teoreettisen viitekehyksen valitseminen, aineiston kerääminen tai valitseminen ja sen analysoiminen sekä käsittely. Tutkielman kirjoittaminen ja osallistuminen ohjaukseen.

Suoritustavat

Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Maisterintutkielma ja työprosessi. Arviointi maiterintutkielman arviointimatriisin mukaisesti.

Learning outcomes

Sivuaineen maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

- toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen
- etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
- etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen
- rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset
- muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
- kerätä tai valita aineistoa
- käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin
- kirjoittaa tutkielman.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item