SKIS1001 Popularizing in Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään tieteellisen tiedon käsitteeseen ja luonteeseen sekä tieteellisen tiedon yleistajuistamisen periaatteisiin. Opintojaksossa tarkastellaan yleistajuistamista sekä tekstien tuottamisen että analysoinnin näkökulmista.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely: kontaktiopetus, oppimistehtävät, tentti.

Itsenäinen työskentely: essee, oppimistehtävät tai näiden yhdistelmä, tentti.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivisuus (läsnäolo 66 %), oppimistehtävät, tentti.

Learning outcomes

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan
- tunnistaa eri tapoja viestiä erikoisaloista, erityisesti tieteellisestä tutkimuksesta,
- analysoida ja verrata tieteellisiä ja yleistajuisia tekstejä,
- suunnitella ja toteuttaa asiantuntijan haastattelun ja laatia sen perusteella vastaanottajaryhmän huomioonottavan tekstin
- kirjoittaa erikoisalatiedosta eri vastaanottajaryhmille ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item