SKIP403 Language Politics and Language Issues of Immigration (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään eri kielten asemaan Suomessa sekä suomalaiseen monikielisyyteen. Lisäksi tutustutaan Suomessa ja lähialueilla vaikuttavaan kieli- ja kielikoulutuspolitiikkaan.

Suoritustavat

Tentti

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
◦ tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
◦ ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
◦ tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään
◦ ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.

Additional information

Opintojakson suoritustapana on kirjatentti (e-tentti tai tentti tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä). Kirjallisuus ilmoitetaan erillisessä luettelossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item