SKIP4002 Multimodal literacy practices (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisiin multimodaalisuuden tutkimuksen käsitteisiin ja harjoitellaan niiden soveltamista.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, projektityö

Itsenäinen työskentely:
- projektityö

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Projektityö(t)
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60%).

Itsenäinen suoritustapa:
- Projektityö(t)

Learning outcomes

SKIP4002 Multimodaaliset tekstikäytänteet
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee multimodaalisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja perusideoita
o osaa kuvata ja määritellä multimodaalisuuden tutkimuksen peruskäsitteitä
o osaa tehdä havaintoja multimodaalisista teksteistä ja käyttää tekstintutkimuksen käsitteitä analysoidessaan niitä
o ymmärtää, että multimodaaliset elementit vaikuttavat tekstien merkitykseen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item