SKIP3035 Normative grammar and texts (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kielenhuollon ohjeisiin ja lähteisiin sekä huolletaan tekstejä ja niiden kieltä. Lisäksi annetaan teksteistä palautetta.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, opintopiiri & kirjalliset tehtävät

Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•ymmärtää kielenhuollon periaatteet ja normien sopimuksellisen luonteen
•tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot
•tuntee tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot ja osaa etsiä niistä ratkaisuja
•osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
•osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa
•tietää, että kielen muutokset tuottavat uusia kielenhuollollisia ongelmia, jotka edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item