SKIP205 Semantics and Pragmatics (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään semantiikan ja pragmatiikan alan kysymyksiä.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- kontaktiopetus ja oppimistehtävät

Itsenäinen työskentely:
- kirjatentti, oppimistehtävät tai näiden yhdistelmä

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
tentti ja/tai oppimistehtävät

Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvollisuus tarkentuu kurssikohtaisessa toteutuksessa.

Itsenäinen suoritustapa:
kirjatentti ja/tai oppimistehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

- tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden
- tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen
- tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä
- osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Literature

  • Larjavaara, Martti 2007: Pragmasemantiikka s. 399 - 426. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1077. Helsinki: SKS; ISBN: 978-951-746-869-5
  • Saeed, John I. 2003: Semantics (ei lukuja 9 - 10). 2nd edition. Malden, MA: Blackwell.; ISBN: 978-1-4051-5639-4
  • Kuiri, Kaija 2012: Johdatus semantiikkaan. Helsinki: Finn Lectura.; ISBN: 978-951-792-546-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item