SKIA618 From Acquisition to Proficiency (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ensikielen omaksumisen teorioihin. Lisäksi tutustutaan tyypillisen ja epätyypillisen kielenkehityksen piirteisiin ja kieli-identiteetin muodostumiseen erityisesti varhaisvaiheen jälkeen. Tarkemmat sisällöt määräytyvät sovitun näkökulman ja kirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ensikielen omaksumiseen kohdistuvan tutkimuksen keskeisimmät teoreettiset suuntaukset
- ymmärtää äidinkielen merkityksen identiteetin ja oppimisen kannalta
- tuntee varhaisvaiheen jälkeisen kielenkehityksen piirteitä sekä yksi- että monikielisten osalta
- tunnistaa keskeisimmät kielelliset erityisvaikeudet ja pystyy pohtimaan niiden vaikutusta eri-ikäisiin oppijoihin.

Additional information

Opintojakson kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa: katso erillinen itsenäisen työskentelyn ohje.

Description of prerequisites

SKIA609 Äidinkielen omaksuminen
Opintojakso on suoritettava viimeistään SKIA803:n aikana, jos tutkielma on kurssin alalta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item