SKIA602 Finnish as a Second Language (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen toisena kielenä. Suomen kieltä opittavana kielenä sekä oppimisprosessin kulkua käydään läpi alan tutkimusten valossa. Suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtiin ja käytänteisiin tututustutaan alan kielikursseilla. Kielitaidon arviointiin perehdytään sekä teorioiden, periaatteiden että käytänteiden kannalta.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely
- Kontaktiopetus, oppimistehtävät ja kirjallisuus

Itsenäinen työskentely:
- kirjatentti ja oppimistehtävät

Itsenäinen työskentely on mahdollinen niille opiskelijoille, joilla on jo paljon suomi toisena kielenä -alan työkokemusta.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritus:
- oppimistehtävät
- kurssin suoritus edellyttää läsnäoloa (50%)

Itsenäinen suoritus:
- tentti ja oppimistehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
- tuntee suomen kielen oppimisprosessin kulkua ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtia ja käytänteitä
- tuntee suomen kielen taidon arvioinnin periaatteita ja käytänteitä

Description of prerequisites

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta tai KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (ei vaadita kieliasiantuntijan kandidaattiohjelman opiskelijoilta eikä niiltä erillisiä opintoja suorittavilta, jotka eivät opiskele opettajaksi), SKIP204 Sanoista lauseiksi, SKIP203 Äänteistä puheeksi, SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset, KLSA124 Johdatusta kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimukseen tai KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item