SKIA402 Onomastics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan nimistöntutkimuksen periaatteisiin ja soveltamiseen käytännössä. Lisäksi perehdytään nimistön rakenteeseen ja erilaisten nimistöjen ominaispiirteisiin ja käyttöön.

Suoritustavat

Itsenäinen suoritus:
- Tentti TAI kirjallinen työ

Arviointiperusteet

Tentti: Tenttisuoritus TAI Kirjallinen tehtävä: dokumentoitu työ

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee nimistöntutkimuksen periaatteet ja tutkimuskohteet
- tuntee virallisen ja epävirallisen paikannimistön sekä henkilönnimistön rakenteen, perusteet ja kielisosiologisen taustan
- kykenee soveltamaan tietojaan opetuksen lisäksi erityyppisissä asiantuntijatehtävissä (mm. nimineuvonnassa ja kaavanimistön suunnittelussa)
- ymmärtää erityyppisten nimistöjen käyttötarkoituksen mukaisen luonteen.

Study materials

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan erillisessä luettelossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item