SKIA305 Literacies in Professional Context (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kieliasiantuntijan työelämässä tarvitsemiin tekstilajeihin ja valmiuksiin. Painopiste on kirjallisessa viestinnässä tilanteisen kielenkäytön viitekehyksessä. Opintojakso sisältää työelämän keskeisten tekstilajien kirjoittamista, vertaispalautteen antamista sekä tekstinhuoltoa.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät

Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa tuottaa tekstejä erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin
•osaa arvioida kirjoittamista ja kirjoitettuja tekstejä osana viestintää eri konteksteissa
•osaa toimittaa ja huoltaa eri elämänalueiden tekstejä ja antaa niistä palautetta suullisesti ja kirjallisesti
•ymmärtää yhtenäisten käytänteiden ja tyylin merkityksen viestinnässä ja on valmis jatkuvasti ajantasaistamaan tietämystään.

Description of prerequisites

Perusopintojen opintojakso SKIP3035 Kielen- ja tekstinhuolto edellytetään tehdyksi ennen tämän opintojakson suorittamista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item