SKIA215 History of Finnish Language (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään suomen kielen historiallista taustaa ja kehitystä sekä kirjasuomen eri vaiheita pääpiirteissään.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- kontaktiopetus

Itsenäinen työskentely:
- oppimistehtävät (essee, analyysitehtävä)

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen työskentely:
- kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ
Itsenäinen työskentely:
- dokumentoitu työ

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

- ymmärtää kielen nykyilmiöitä historiallisesta taustasta käsin
- ymmärtää kielen rakenteiden pitkäaikaisten kehityslinjojen luonteen ja niiden muotoutumista ohjaavat syyt suomen kielen ja sen sukukielten näkökulmasta
- pystyy tarkastelemaan suomen kieltä kielihistoriallisista ja -typologisista näkökulmista ja vertailemaan sitä muihin kieliin
- tuntee suomen kielen sanaston koostumuksen ja kulttuurihistoriallisen taustan
- tuntee kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Study materials

HÄKKINEN, Jaakko 2009: Kantauralin ajoitus ja paikannus: perustelut puntarissa. – Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 92. http://www.sgr.fi/susa/92/hakkinen.pdf

Literature

  • GRÜNTHAL, Riho – KALLIO, Petri (toim): A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 266.; ISBN: 978-952-5667-42-4.
  • LEHIKOINEN, Laila - KIURU, Silva 2001: Kirjasuomen kehitys. 5. painos. Sivut 1-138.; ISBN: 951-45-8117-2
  • HÄKKINEN, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. WSOY.; ISBN: 951-0-19028-4
  • LEHTINEN, Tapani 2007: Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Sivut 1–58. Tietolipas 215. SKS; ISBN: 978-951-746-896-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item