SHIS123 Social History (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään Suomen sosiaalihistorian tietämystä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan sosiaalihistoriaan opiskelija

- kykenee analysoimaan sosiaalihistoriaan kuuluvia ilmiöitä
- pystyy arvioimaan arjen ja marginaaliryhmien historian tutkimusta
- tuntee hyvin sosiaalihistorian keskeisiä kysymyksenasetteluja.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on kahden opintopisteen arvoinen.

Literature

  • Fellman, Susanna, & Rahikainen, Marjatta (eds.), Knowledge. In Quest of Theory, Method and Evidence. (2012)
  • Kinnunen, Tiina, Kivimäki, Ville (toim.), Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta (2006)
  • Eilola, Jari (toim.), Makaaberi ruumis (2009)
  • Vilkuna, Kustaa H. J., Neljä ruumista (2009)
  • Piilahti, Kari-Matti, Aineellista ja aineetonta turvaa: ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630–1750 (2007)
  • Malinen, Antti, Perheet ahtaalla. Asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944—1948 (2014)
  • Peltonen, Matti, Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan etiikka (2008)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item