SHIS112 Cultural and Mentality History (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään kulttuuri- ja mentaliteettihistorian tietämystä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan kulttuuri- ja mentaliteettihistoriaan opiskelija

- osaa vertailla erilaisia kulttuurisia ilmiöitä
- pystyy tulkitsemaan mentaliteetteja erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja kulttuurien kohtaamisissa
- tuntee hyvin kulttuuri- ja mentaliteettihistorian keskeisiä kysymyksenasetteluja.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on kahden opintopisteen arvoinen.

Literature

  • Vilkuna, Kustaa H.J., Katse menneisyyden ihmiseen. Valta ja aineettomat elinolot 1500–1850 (2010)
  • Eilola, Jari, Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa (2003)
  • Saarikangas, Kirsi, Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia (2006)
  • Tandefelt, Henrika, Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar (2008)
  • Markkola, Pirjo, Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (toim.), Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu? (2014)
  • Kotilainen, Sofia, Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle (2008)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item