SHIS111 Early Modern Society (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään varhaismodernin ajan historian tuntemusta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan varhaismoderniin yhteiskuntaan opiskelija

- osaa tulkita Ruotsin ajan merkitystä Suomen historiassa
- pystyy tekemään tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä yhteiskuntaryhmien asemasta varhaismoderneissa pohjoismaisissa yhteisöissä
- osaa esittää näkökulmia uuden ajan kriiseihin ja sotiin
- tuntee aikakautta koskevan tutkimuksen keskeiset metodit ja lähteet.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on kahden opintopisteen arvoinen.

Literature

  • Vilkuna, Kustaa H. J., Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta (2005)
  • Haikari, Janne, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä. Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla (2009)
  • Einonen, Piia, Poliittiset areenat ja toimintatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592 – 1644 (2005)
  • Linde, Martin, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget (2000)
  • Lappalainen, Mirkka, Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä suomessa 1695–1697 (2012)
  • Matikainen, Olli, Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500 – 1600-luvulla (2002)
  • Karonen, Petri, Eilola, Jari, Hakanen, Marko, Lamberg, Marko, Matikainen, Olli (toim.), Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden 1500 – 1800 (2009)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item