SHIS007 Master's Thesis (Finish History as a Secondary Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Itsenäisesti laadittu sivututkielma.

Suoritustavat

Kirjallinen tutkielma.

Arviointiperusteet

Arviointi tiedekunnan yhteisten arviointikriteerien mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-kykenee hahmottamaan riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
-osaa muotoilla järkevästi rajatut tutkimuskysymykset ja antaa niihin tieteellisesti perustellut vastaukset
-pystyy perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
-tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
-osaa esitellä oman erityisalansa keskeiset teoriat ja määritellä siinä käytetyt käsitteet
-osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä analyyttisesti ja loogisesti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item