SAXP018 Linguistics I (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kielitieteen osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin saksan kielen kuvauksen näkökulmasta..

Suoritustavat

Kontaktiopetus. Itsenäinen suoritusmahdollisuus opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vastaavan perusopintojen opintojakson toisessa kieliaineessa.

Arviointiperusteet

Portfolio, jonka arvosana muodostuu opettajan arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista.

Kuvattu kirjallisesti kurssin työtilassa.

Learning outcomes

o ymmärtää kielitiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
o tuntee kielitieteen kenttää ja kielen kuvauksen eri tasoja
o osaa määritellä kielentutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä
o on tottunut havainnoimaan kielenkäyttöä, tuottamaan ja rakentelemaan tietoa yhteistoiminnallisesti sekä ottamaan vastuuta omasta ja muiden oppimisesta.

Additional information

Opintojakson aikana opiskelija työstää portfolion oppimistehtävistään.

Description of prerequisites

KLSP004

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item