SAXP016 Phonetics (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista saksan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan saksan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sana- ja lausepainoon, lausefoneettisiin ilmiöihin ja fonostilistiikkaan sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus. Vaihtoehtoisesti tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Luento-osuuden perusteella 6 kotitehtävää, arvosteluasteikko hyväksytty-hylätty.
Studioharjoituksissa jatkuva arviointi, arvosteluasteikko 1-5.

Learning outcomes

-tuntee ääntöväylän eri osat ja niiden funktiot puheäänteiden tuottamisessa
-tuntee saksan kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän ja äännejärjestelmän välisen suhteen
-tuntee sana-, lause- ja tekstitason ääntämyksen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan ääntämisessään
-osaa arvioida omaa ääntämistään ja korjata sitä.

Additional information

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, viikoittaiset kotitehtävät ja suullinen esitelmä. Vaihtoehtoisesti suullinen ääntämiskoe ja kirjatentti, jossa esseemuotoisia vastauksia ja sovellustehtäviä.

Description of prerequisites

Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi.

Study materials

Jaetaan opetuksen yhteydessä, löytyy myös Optimasta

Literature

  • HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.; ISBN: 951-8905-87-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item