SAXP015 Language Skills II (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jatkumoa opintojaksolle SAXP014 Kielitaito I. Kurssilla kehitetään edelleen kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Opiskelutapoihin sisältyy mm. eri tekstilajien lukemista ja kirjoittamista sekä sanasto-, kielioppi- ja keskusteluharjoituksia. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh 80%.
Suulliset ja kirjalliset tehtävät. Kirjallinen (2/3) ja suullinen kielitaito (1/3) arvioidaan asteikolla 1-5.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o osaa viestiä ja toimia kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla
o tuntee tekstilajeja ja osaa ilmaista itseään kirjallisesti tekstilajin edellyttämällä tavalla
o osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeidensa kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. lukukausi. Edeltävät tiedot: kielitaito I.

Study materials

Kurssivihko, opiskelija hankkii Sopista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item