SAXP008 Landeskunde (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden maantieteellisiin, yhteiskuntaa ja kulttuuria koskeviin seikkoihin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kirjallinen kuulustelu.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Kirjalliset ja suulliset tuotokset arvioidaan arvosteluasteikolla 1-5.

Learning outcomes

o hallitsee perustiedot saksankielisistä maista ja niiden yhteiskunnista ja osaa vertailla niitä suomalaiseen yhteiskuntaan eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä
o osaa hakea aiheeseen liittyvää tietoa eri lähdetyyppejä hyväksi käyttäen
o osaa pitää lyhyen esitelmän kurssin aihealueelta.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi, Kielitaito I suositeltava

Study materials

osa kurssivihkona, opiskelija hankkii Sopista
osa jaetaan opetuksen yhteydessä, löytyy myös Optimasta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item