RUOS207 Scandinavian Literature (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.

Suoritustavat

Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi.

Esitellään tarkemmin kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen
-analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.

Description of prerequisites

RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item