RUOS204 Swedish Phonology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin käytyään opiskelija on vahvistanut ääntämystaitoaan ja tietojaan ruotsin äänteistä, prosodiikasta ja alueellisesta vaihtelusta. Kurssilla oma ääntäminen ja käytännölliset analyysiharjoitukset kiinnittyvät teoriaan. Hyvä ääntämys on osana suullista kielitaitoa tärkeä taito liki kaikissa tehtävissä työelämässä, ja siksi kurssi sopii niin tuleville opettajille kuin kieliasiantuntijoillekin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät.
Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä (joko tiedekuntatentti tai e-tentti).

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti, joka arvioidaan asteikolla 0-5.
Kontaktiopetuksessa vaihtoehtoisesti myös oppimistehtävät, joihin kurssiarvosana perustuu.

Esitellään opetuksen ja/tai tentin arvioinnin yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• osaa nimetä suomen- ja ruotsinruotsin standardiääntämyksen segmentaaliset ja prosodiset erot,
• tuntee artikulaation ohella myös perusteet puheen akustiikasta,
• osaa analysoida tiettyjä puheen ilmiöitä akustisesti tietokoneella (tämä tavoite vain kontaktiopetuksessa),
• osaa nimetä pääpiirteet ruotsin alueellisista päävarianteista sekä
• pystyy korjaamaan omaa ruotsin kielen ääntämystään ja antamaan ääntämisneuvoja muillekin, ts. oppii myös jossain määrin opettamaan ääntämistä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi.

Description of prerequisites

Perus- ja aineopinnot.

Study materials

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi.
Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa.
Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Literature

  • Tomas Riad: The Phonology of Swedish. 2014 (1. painos). Sivut 1-71 ja 253-274.; ISBN: 9780199543571
  • Gösta Bruce: Vår fonetiska geografi. 2010 (1. painos).; ISBN: 9789144050539
  • Olle Kjellin: Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen. 2002 (1. painos). Sivut 152-180.; ISBN: 9789173827560

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item