RUOS1218 Danish (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Danish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tanska on historiallisesti ruotsin kielen lähin sukulainen. Ruotsin ja Tanskan valtiolliset historiat liittyvät toisiinsa läheisesti. Tanskan kielen osaamisesta on hyötyä kaupan ja hallinnon alueilla muissakin Pohjoismaissa.

Suoritustavat

Luentoa ja harjoituksia. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tanskan kielen kesäkurssi Tanskassa (www.nordkurs.org).

Arviointiperusteet

Suullinen tai kirjallinen koe.

Tarkemmat arvosanakohtaiset kriteerit esitellään opetuksen yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
-osaa kertoa tanskan ja ruotsin eroista ja yhteneväisyyksistä
-hallitsee tanskan keskeisen sanaston
-osaa kertoa tanskalaisen yhteiskunnan ja maantieteen pääpiirteet
-osaa ääntää ja kirjoittaa tanskaa ymmärrettävästi
-ymmärtää puhuttua tanskaa

Description of prerequisites

Ruotsin perusopinnot ja RUOA206 Svenskans grannspråk.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item