RUOS113 Assessment of Swedish as Second Language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjoitettujen ja suullisten tuotosten arviointiin eri arviointiasteikkojen avulla sekä palautteen antamiseen. Kurssilla harjoitetaan kirjallista ja suullista viestintätaitoa, palautteen antamisen taitoa, tietoteknisiä taitoja, tiedon hankinnan taitoa sekä ryhmätyötaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssitentti.

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssitentin perusteella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•pystyy määrittelemään tekstin tason annetun arviointiasteikon avulla
•pystyy määrittelemään puhutun tuotoksen tason annetun arviointiasteikon avulla
•osaa arvioida yleisimmin käytettyjen arviointivälineiden ja tehtävätyyppien toimivuutta esimerkiksi opettajan työn kannalta
•osaa tunnistaa oppijankielen ominaispiirteitä
•osaa antaa palautetta siitä, mitä kirjoittaja/puhuja jo osaa ja mitä hän voisi jatkossa tehdä parantaakseen kirjoitustaitoaan.

Description of prerequisites

Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.

Literature

  • A. Flyman Mattsson & G. Håkansson (2010) Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item