RUOS112 Swedish as a Second Language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.
Kurssitoteutuksessa opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuksesta.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
* selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu
* kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu
* arvioida tutkimuksia kriittisesti
* vertailla eri tutkimussuuntauksia.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi.

Description of prerequisites

Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.

Study materials

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan. Kirjatentin materiaali:
Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013). Ks. tiedot alla.

Literature

  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. Studentlitteratur. Upplaga 2. (s. 27-543; 633-660; 685-724).; ISBN: 9789144070650

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item