RUOA207 History of Swedish Literature (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjallisuus osana muuta kulttuurintuntemusta on kieliasiantuntijalle tärkeää. Kielen mahdollisuudet ja ulottuvuudet tulevat kirjallisuudessa monipuolisesti esiin. Kurssilla kehittyvät ryhmätyötaidot, kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ajanhallintataidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri, oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi.

Esitellään tarkemmin opetuksen ja/tai itsenäisten tehtävien arvioinnin yhteydessä

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa ja selittää ruotsalaisen kirjallisuuden kehityksen pääpiirteet osana skandinaavista ja eurooppalaista kirjallisuushistoriaa
- analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia.

Additional information

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti.

Description of prerequisites

RUOP207 Modern svensk litteratur

Study materials

Materiaali kurssin Optima-sivulla jaettava materiaali. Kaunokirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Literature

  • B. Olsson & I. Algulin (2009) Litteraturens historia i Sverige.; ISBN: 9789144095097

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item