RUOA204 Practice (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelu, työskentely tai muu oleskelu ruotsin-, norjan tai tanskankielisessä ympäristössä kehittää opiskelijan kansainvälistä osaamista, kulttuurintuntemusta ja viestintätaitoja. Hänen oma-aloitteisuutensa, rohkeutensa toimia uudessa ympäristössä, vastuunotto-, päätöksentekotaitonsa sekä taidot arvioida itseä ja ympäristöä paranevat.

Suoritustavat

Kahden kuukauden oleskelu Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Raportti oppimiskokemuksista.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu raporttiin ja todistuksiin.

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija
-on syventänyt kansainvälistä osaamistaan
-osaa kommunikoida luontevasti ja tilanteen vaatimalla tavalla syntyperäisten kanssa useissa käytännöllisissä ja sosiaalisissa tilanteissa
-pystyy seuraamaan yleiskielistä kerrontaa eri tilanteissa ja medioissa
-osaa tehdä havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan

Additional information

Kieliharjoittelun voi suorittaa kahdessa yhden kuukauden jaksossa. Vaihtoehtoisesti aktiivinen osallistuminen laitoksen hyväksymään noin kuukauden kestä­vään kielikurssiin Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Lyhyt ruotsinkielinen raportti (1–2 sivua) ja todistus oleskelusta (esim. työtodistus ) tai kurssiin osallistumises­ta esitetään amanuenssille. Raportissa opiskelija kuvailee oppimiskokemuksiaan: mitä havaintoja ja tulkin­toja hän on tehnyt kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä sekä itsestään uudessa ympäristössä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item