RUOA201 Writing in Professional Life (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tuotetaan erityyppisiä työelämään liittyviä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimistehtävät, projektityö.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi.

Esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää erilaisia apuvälineitä (sanakirjoja, käsikirjoja, internetiä) kirjoittamisessa
- tunnistaa eri tekstityypit ja genret
- osaa analysoida tekstejä pragmatiikan käsitteitä käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan työelämässä tarvittavia erityyppisiä tekstejä
- hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen

Description of prerequisites

RUOP202 Skriv- och textkompetens, RUOA200 Introduktion till pragmatik.

Study materials

Materiaali kurssin Optima-sivulla jaettava materiaali. Valituin osin opettajan ohjeiden mukaan Språkrådet (2011) Språkriktighets­boken.

Literature

  • B. Ehrenberg-Sundin, K. Lundin, Å. Wedin och M. Westman (2014) Att skriva bättre i jobbet; ISBN: 9789139113683
  • C. Garlén och G. Sundberg (2008) Handbok i svenska som andraspråk; ISBN: 9789175130699
  • Språkrådet (2008) Svenska skrivregler; ISBN: 9789147084609

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item