RUOA2002 Translation from Swedish into Finnish (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ruotsinkielisten tekstien rakenteen, teksti- ja tyylilajin, kohderyhmän sekä kulttuurin analysointi, tekstien itsenäinen kääntäminen suomeksi kielten rakenne-erot, käännöksen kohderyhmä, kulttuurierot yms. huomioon ottaen. Muiden opiskelijoiden ruotsista suomeen kääntämien tekstien analysointi ja opponointi. Oman käännösprosessin reflektointi.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, hyväksytyt käännökset.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (75 %), hyväksytyt käännökset (100 %).

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
•analysoida yleiskielisten ja ammattikielisten ruotsinkielisten tekstien rakennetta, tekstilajia, tyyliä, kohderyhmää ja kulttuuria.
•kääntää näitä tekstejä suomeksi ja ottaa tällöin huomioon ruotsin ja suomen kielten rakenteelliset erot ja kulttuurierot sekä käännöksen kohderyhmän ja käyttöympäristön
•käyttää kääntäessään erilaisia apuvälineitä ja suhtautua niihin kriittisesti
•analysoida kriittisesti omia ja muiden käännöksiä
•pystyy kehittymään edelleen ruotsi–suomi-kääntäjänä.

Study materials

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
Käännettävien tekstien aihepiireihin liittyviä lähtö- ja kohdekielisiä rinnakkaistekstejä.

Literature

  • Ingo, Rune (2007). Konsten att översätta. översättandets praktik och didaktik.; ISBN: 9789144045122

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item