RUOA2001 Writing in Digital Media (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla opiskelija analysoi omia ja muiden tekstejä sekä tuottaa omia eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä, esimerkiksi kolumneja, blogeja, facebook- ja twitter-päivityksiä, tekstiviestejä ja verkkolehtitekstejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja niihin liittyvät työt sekä kirjallinen kotitentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja keskusteluihin oppitunneilla. Opiskelijan on osallistuttava vähintään 80 % kontaktiopetuksesta. Suullisia tehtäviä ja keskusteluja, sekä kirjallinen kotitentti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit annetaan opetuksen yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa ja analysoida digitaalisten viestimien tekstien luonteenomaisia piirteitä
• tuottaa erilaisia tekstejä ja ottaa tällöin huomioon tekstilajin, viestintävälineen ja vastaanottajan.

Description of prerequisites

RUOP202 Skriv- och textkompetens

Study materials

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali/harjoitukset sekä kurssikirjallisuus.

Literature

  • Kempe, Lotta (2016). Skriva för webben. https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/hur-man-skriver-for-webben/; ISBN: 9789176115138
  • Forsberg, Jenny (2013). Blogga, twittra och fejsbucka. (e-kirja); ISBN: 9789144095738
  • Herbert, Ingrid & Helena Englund Hjalmarsson (2012). Språket i sociala medier; ISBN: 9789197993227
  • https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/hur-man-skriver-for-webben/

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item