RUOA1209 Language and Power (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kieli on paitsi viestinnän myös vaikuttamisen väline. Koska kieli on sosiaalinen konstruktio, se heijastaa niitä käsityksiä, joita sitä käyttävällä yhteisöllä on mm. sukupuolista, ammateista, etnisyydestä ja sosiaalisesta luokasta. Kieliasiantuntijalle on tärkeää olla tietoinen siitä, miten kieli heijastaa ennakkoluuloja, asenteita ja (mahdollisesti) epätasa-arvoa esimerkiksi työelämässä.

Suoritustavat

Kirjallinen tentti (joko tiedekuntatenttinä tai e-tenttinä).

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5.

Annetaan tenttisuorituksen arvioinnin yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää, millä tavoin asenteet, ennakkoluulot ja sosiaaliset suhteet näkyvät kielessä,
• tiedostaa ja osaa selittää, miten kieltä käytetään sosiaaliseen asemointiin ja asioiden arvottamiseen,
• osaa käyttää kriittisen diskurssintutkimuksen käsitteitä analysoidessaan erilaisia tekstejä sekä
• on tietoisempi omasta kielen käytöstään ja tunnistaa paremmin kielellisen vaikuttamisen mekanismit.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi.

Literature

  • Lann Hornscheidt & Mats Landqvist: Språk och diskriminering. 2014 (1. painos).; ISBN: 9789144089775
  • Norman Fairclough: Language and Power. 2014 (3. painos).; ISBN: 978-1138790971

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item