RUOA1208 Book Examination (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Suoritustavat

e-tentti

Arviointiperusteet

Arvioidaan e-tentin perusteella

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija
-on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet
-osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.

Description of prerequisites

perusopinnot

Literature

  • N. Abrahamsson (2009) Andraspråksinlärning.
  • U. Tornberg (2005, kolmas painos) Språkdidaktik.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item