RUOA110 Teaching Materials as a Resource (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla keskustellaan autenttisten oppimateriaalien käytöstä opetuksessa ja oppimisesta eri konteksteissa.
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia analysointitaitoja, kriittisen ajattelun taitoa, ryhmätyötaitoja, palautteen antamisen taitoa, dokumentointi- ja raportointitaitoja ja luovuutta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi: Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä (40 %), oppimateriaalin suunnittelu (50%) ja työskentelyn raportointi (10 %).

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
•osaa kriittisesti analysoida ja arvioida erilaisia oppimateriaaleja
•osaa itse suunnitella ja tuottaa oppimateriaalia valitsemaansa tarkoitukseen

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Kasvatustieteen perusopinnot.

Study materials

Ajankohtaisia artikkeleita, kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item