RUOA102 Classroom Interaction (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa.
Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen vähintään 80 % opetuksesta.

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opettajaksi opiskeleva
-osaa kommunikoida sujuvasti
-aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa
-ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti
-hallitsee opetusviestinnän perusteet
-osaa soveltaa pragmatiikan teoriaa käytäntöön

Additional information

Aktiivinen osallistuminen, erilaisia suullisia harjoituksia ryhmässä, kouluvierailu.

Description of prerequisites

RUOP201 Uttal och samtal, RUOA200 Introduktion till pragmatik.
Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.

Literature

  • C. Garlén och G. Sundberg (2008) Handbok i svenska som andraspråk (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan); A. V. Blomström& C. Persson: Muntlig interaktion : i akademiska sammanhang

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item