RKMP091 Francophonie (2–3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävät/tentti.

Arviointiperusteet

Arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

- tuntevan jonkin ranskankielisen maan tai alueen yhteiskuntaoloja sekä kielen ja kulttuurin erityispiirteitä
- pystyvän hakemaan itsenäisesti tietoa aihepiiristä ja raportoimaan siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item