RKMP071 Cultures francaises (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi, joka antaa yleiskuvan ranskalaisesta nyky-yhteiskunnasta, sen kulttuurista ja taide-elämästä sekä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta. Kurssilla kehitetään työelämässä välttämätöntä ranskalaisen kulttuurin tuntemusta sekä kulttuuriviitteiden tunnistus- ja analyysikykyä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kurssille tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät/tentti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot nykyranskalaisten kulttuuriviitteiden tulkitsemiseen kirjallisuudessa, asiateksteissä, mediassa ja yhteiskunnallisessa elämässä.

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Study materials

STEELE, Civilisation progressive du français avec 400 activités, Niveau intermédiaire, CLE International/VUEF, 2002.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item