RKMP062 Art of French-Speaking Countries (2–3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan pääpiirteissään ranskankielisen alueen taideperinnettä tai tarkemmin jonkin taidesuuntauksen piirteitä ja edustajia.

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item