RKMP061 French Cinema (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan Ranskan 1900- ja 2000-lukujen historiallisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia, sekä ranskalaisen kulttuurin erityispiirteitä elokuvan kautta. Elokuvien tapahtumien taustalla olevista ilmiöistä lukemisen, keskustelemisen ja raportoinnin tarkoituksena on sekä hahmottaa viimeisen vuosisadan Euroopan tapahtumia että edistää suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Contenu: En analysant des films français – classiques et contemporains – le cours discute les réalités françaises aussi bien du siècle passé que de l’actualité, et tente de rendre les étudiants capables d’apprécier et d’interpréter les spécificités de l’histoire et de la culture française. Une approche qui tente de relier le passé et le présent, l’évolution des comportements et les valeurs. Autour du cinéma, les étudiants sont invités de faire de la lecture, des recherches et des rapports sur les thèmes choisis.

Nous exploitons la cinémathèque du Centre de langue : nous étudions en groupe des films français en DVD, en y cherchant des aspects culturels, historiques et sociaux, en utilisant tous les supports: presse écrite, littérature, sites internet, documents en DVD.

Suoritustavat

Elokuvien/dokumenttien seuraamista, niiden ympäriltä tiedonhakua ja teksteihin tutustumista, keskustelua ryhmissä, suullisia ja kirjallisia raportteja.

Arviointiperusteet

Kriteeripohjainen arviointi pohjautuen kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritettuja tehtäviä, esim. elokuvien tai kirjallisten tekstien kommentointi/arvostelu. Läsnäolovelvoite 80%.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-2) sekä kuullunymmärtämisessä, suullisessa ilmaisussa että tekstitaidoissa.

Objectif : Le cours vise à l’acquisition d’une double compétence :
communicative (compréhension et expression orales et écrites) et culturelle (connaissances de la culture française et francophone).

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B1--> Eurooppalainen viitekehys) ja vähintään hyvä perustason kielitaito kuullunymmärtämisessä (A2-->).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item