RKMP055 Optional Course in French Literature (2–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät / tentti.

Arviointiperusteet

Arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Learning outcomes

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin ranskankielisen kirjallisuuden osa-alueen tarkemmin.

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item