RKMP040 Intercultural Communication (2–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi.

Learning outcomes

Nopeasti kansainvälistyvä työ- ja opiskeluelämä edellyttää aktiivista ja joustavaa kieli- ja kulttuuriosaamista erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
- ymmärtävän monikulttuurisen viestinnän ilmiöitä
- tuntevan ranskalaista tapakulttuuria
- pystyvän toimimaan monikielisissä ryhmissä
- ymmärtävän ja arvostavan kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item