RFIP022 Literacy and Oral Skills in French (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luetaan ja kommentoidaan helpohkoja eri alojen tekstejä, joista keskustellaan ja/tai pidetään lyhyitä esitelmiä tai annetaan muuta vastaavaa palautetta. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- suullisen viestinnän taidot
- ryhmätyötaidot
- rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Suoritustavat

Aktiivisen osallistumisen ja esitelmien perusteella. Asteikko 0-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjien harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta lasketaan keskiarvo.
Aktiivinen osallistuminen luennoille.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- pystyy ymmärtämään tavallista kirjallista asiakieltä sekä kommentoimaan sitä suullisesti
- kykenee ilmaisemaan itseään ja keskustelemaan ranskaksi

Study materials

Luentokurssi: kalvot, ojenteet, omat muistiinpanot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item