RFIA028 Written Skills in French and Research Writing (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla opiskellaan ranskan kielen tyylisääntöjä ja ranskankielisen tieteellisen kirjoittamisen yleisiä tapoja, ja harjoitellaan kirjoittamista laatimalla lyhyitä esseitä, tyyliharjoituksia, dispositioita, referaatteja yms. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- argumentaatiotaidot
- kirjallisen viestinnän taidot
- kyky esittää asiansa vakuuttavasti
- ryhmätyötaidot

Suoritustavat

kirjallisten suoritusten perusteella. Asteikko 0-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjien harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta lasketaan keskiarvo.
Aktiivinen osallistuminen luennoille.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa kirjoittaa sujuvaa ranskankielistä tekstiä, esim. referaatin tai tutkielman
- hallitsee ranskankielisen kirjallisen viestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen erikoispiirteet ja -säännöt
- osaa laatia tekstin, joka vastaa ranskalaisten kirjoittajien tyylitajua ja -konventioita

Study materials

Luentokurssi: kalvot, ojenteet, omat muistiinpanot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item