RFIA022 Contrastive Literacy (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla luetaan, kommentoidaan ja käännetään vaikeahkoja ranskankielisiä tekstejä. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Yksilö- ja ryhmä­työtä. Niiden opiskelijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi, on neuvotel­tava kurssin suoritustavasta opettajan kanssa ennen kurssille ilmoittautumista.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- suomen kielen taito
- kriittinen medialukutaito
- kirjallisen viestinnän taidot
- ryhmätyötaidot

Suoritustavat

Aktiivisen osallistumisen ja harjoituksien perusteella.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjen harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta lasketaan keskiarvo.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa tulkita erityyppisiä asia- ja kaunokirjallisia tekstejä
- osaa tulkita tekstejä laajemmin kokonaisuuden ja kulttuurisidonnaisuuksien yms. valossa
- kykenee ilmaisemaan itseään vivahteikkaalla suomen kielellä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item