POLA2004 Study of Political Concepts (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen poliittisten käsitteiden historiaan ja erilaisiin käyttöyhteyksiin.

Suoritustavat

Kirjallinen tehtävä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida käsitteitä historiallisina ja poliittisina kontruktioina sekä tunnistaa käsitteiden merkitysmuutoksia.

Study materials

Kirjallisuus suoritetaan pääosin esseesuorituksena. Valitaan joko kaksi kohtaa kirjallisuusluettelosta, tai tutkielmaan liittyvä soveltava tehtävä, joka sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa.

Literature

  • Sebastián, J. (toim.): Political Concepts and Time: New Approaches to Conceptual History
  • Hyvärinen, M. ym. (toim.): Käsitteet liikkeessä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item