OPEA535 Knowing and Expertise: Instructed Adaptive Practice (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaan

Suoritustavat

Luento ja pienryhmäopiskelu sekä oma opetus ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oman harjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää opettajan työn laaja-alaisuuden opetussuunnitelman toteuttajana
- osaa soveltaa vuorovaikutustaitojaan ammatillisessa yhteistyössä
- osaa työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tarkastella toimintaansa opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta
- ymmärtää elinikäisen ammatillisen kasvun tärkeyden
- osaa tarkastella opettajan työtä ja kouluyhteisöä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali sekä kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item