OPEA415 Learning and Guidance 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• Oman oppiaineen pedagogiikka
• Oppimisympäristöt
• Opetuksen eriyttäminen
• Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu, opintotehtävät ja/tai tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• kykenee asettamaan oman oppiaineensa oppimiseen liittyviä eri aikavälien tavoitteita sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan niiden toteutumista oppijoiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla
• ymmärtää opetussuunnitelman roolia ja keskeisiä suuntauksia
• ymmärtää opettajuuden yksilöllisen ja yhteisöllisen luonteen ja kykenee syventämään ja jatkuvasti kehittämään työnkuvaansa

Study materials

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali:

Literature

  • Bransford, J. D. & ym. (toim.) 2004. Miten opimme; ISBN: 951-027-767-3
  • Woolfolk, A. 2016. Educational Psychology. 13th Edition. Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjaston verkosta; ISBN: 978-129-209-531-8
  • Nikkola, T., Rautiainen, M. & Räihä, P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua; ISBN: 978-951-768-422-4
  • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2005. Tutkiva oppiminen, 6.-8. painos; ISBN: 978-951-028-186-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item