OPEA315 Education, Society and Change 2 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Yhteiskunnallisia näkökulmia suhteessa opettajan työhön ja
kouluyhteisön toimintaan, koulun kehittäminen, kasvattajan etiikan yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Suoritustavat

Luento, pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamsiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kouluun vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia
- ymmärtää kouluyhteisön omaa toimintaansa määrittävänä kulttuurina
- osaa toimia aktiivisesti ja eettisesti muuttuvissa ja monimuotoisissa yhteisöissä

Study materials

Oppimateriaalista sovitaan opintojaksolla.
Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Literature

  • Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.; ISBN: 9789518512496
  • Alhanen, Kai. 2016. Dialogi demokratiassa. Gaudeamus: Helsinki.; ISBN: 9789524953948
  • Ahonen, S. 2003. Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäi-syyttä? Tampere: Vastapaino.; ISBN: 951-768-128-3
  • Collinson, V. & Cook, T. F. 2007 Organizational learning. Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks: SAGE.; ISBN: 9781412916868
  • bell hooks 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.; ISBN: 9789519140315.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item