OLIP1040 Expertise: Physical Educator (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Oman pedagogisen ajattelun kehittäminen
- Liikuntakasvatuksen prosessi
- Perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteet liikuntakasvatuksessa

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu, opintehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Ymmärtää liikuntakasvatuksen ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä kouluympäristössä
- Osaa perustella oman liikunnanopettajuutensa perusteita
- Osaa soveltaa monipuolisten liikuntaympäristöjen luomista ja liikuntakasvatusta

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item