OLIP1030 Sociological Perspective in Physical Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Liikunnan merkitys yksilön, koulun ja yhteiskunnan kannalta
Koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen
Soveltava liikuntakasvatus

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu, opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa perustella liikunnan yksilöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä laaja-alaisesti
- ymmärtää liikunnan vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan kannalta
- osaa eriyttää ja soveltaa ohjaamistapoja ryhmän tarpeiden mukaan
- osaa kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria koulussa

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item