OKSP1040 Craft, Culture and Society (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Käsityö tieteenalana, käsityökulttuurit ja yhteisöllinen käsityö, käsityöilmaisu ja -aktivismi, kestävä kehitys

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa käsityöoppiaineen taustatieteet
• osaa ottaa kantaa käsityön keinoin
• tuntee käsityökulttuurin lähtökohtia ja kehityssuuntia.

Study materials

Erikseen sovittavat oppimateriaalit

Literature

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item