OKSP1030 Technology Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Teknologia käsitteenä, ihmisen ja teknologian suhde, teknologian etiikka ja ekologisuus, ohjelmointi ja robotiikka, sähkön peruskysymykset

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää teknologian käsitteen laajassa merkityksessään
• ymmärtää ihmisen vastuun teknologian kehittämisessä
• osaa tulkita yksinkertaisia ohjelmointirakenteita.

Study materials

Erikseen sovittavat oppimateriaalit

Literature

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item